Instrumenty polskich laureatów Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych
im. H. Wieniawskiego

W poniższej kolekcji prezentujemy sylwetki instrumentów, na których grali polscy skrzypkowie nagrodzeni i wyróżnieni podczas konkursów skrzypcowych im. Henryka Wieniawskiego. Były to często skrzypce z Kolekcji Instrumentów Lutniczych (KIL) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zarządzanej przez Związek Polskich Artystów Lutników (ZPAL). Służyły one wielu wybitnym muzykom, jak np. Wandzie Wiłkomirskiej, która przez długie lata użytkowała instrument bez metryki, zbudowany według modelu Guarneriego del Gesù (o sygnaturze KIL-1), lub Kai Danczowskiej, grającej 13 lat na kopii skrzypiec Nicoli Amatiego (KIL-13). Najlepsze instrumenty z tej kolekcji były używane przez polskich uczestników podczas konkursów skrzypcowych im. Henryka Wieniawskiego. Niektóre z nich kilkakrotnie grały w rękach laureatów, jak osiemnastowieczne skrzypce przypisywane Pietro (III) Guarneriemu, na których Bartłomiej Nizioł (1991) i Piotr Janowski (1967) zdobyli pierwsze nagrody, a Robert Kabara – nagrodę trzecią (1986). Laureaci grali także na instrumentach prywatnych, własnych lub pożyczonych. Zdarzało się, że krótko przed muzycznymi zmaganiami kandydatom wypożyczano na czas konkursu dobre skrzypce z prywatnych kolekcji, aby poprzez doskonalszy instrument mogli się lepiej zaprezentować. Nikt nie odnotowywał metryk takich instrumentów, a sami skrzypkowie często ich nie pamiętają. Zebranie informacji o instrumentach będących w posiadaniu prywatnym i doprowadzenie do ich dokumentacji było często zadaniem trudnym, wymagającym żmudnych poszukiwań i licznych kontaktów. Jesteśmy bardzo wdzięczni Właścicielom za ich uprzejme udostępnienie. Zapraszamy do prześledzenia tej niezwykłej kolekcji.