Giovanni Dollenz

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Giovanni Dollenz

Instrument: skrzypce

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 32 Chordofony złożone / 321 Lutnie / 321.3 Lutnie drzewcowe / 321.32 Lutnie szyjkowe / 321.322 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe / 321.322-71 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe pobudzane smyczkiem

Lutnik: Giovanni Dollenz

Rok budowy: 1849

Miejscowość: Triest

Kraj: Włochy

Własność: prywatna

Opis: szkoła włoska; płyta wierzchnia dwuczęściowa świerkowa, płyta spodnia dwuczęściowa jaworowa

Inskrypcje: kartka lutnicza drukowana w ozdobnej ramce: Giovanni Dollenz  / Fecit in Trieste Anno 1(849); kartka drukowana, częściowo uszkodzona: ...reparirt von / Moritz Gläsel / genannt Wiener. / Instrumentenmacher / Markneukirchen / in...[?]

Wymiary: dł. korpusu 358 mm, szer. górą 163 mm, talia 113 mm, szer. dołem 198 mm, dł. całkowita 596 mm

Materiały: świerk, jawor

Skrzypkowie: Barbara Górzyńska - III nagroda na VI Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego, Poznań 1972 (grała na tym instrumencie tylko w czasie konkursu); Piotr Milewski - II nagroda na VII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego, Poznań 1977 (grał na tym instrumencie przez 7 lat); Bartosz Bryła

Karta katalogowa: na podstawie dokumentacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Barbara Górzyńska, 1972; H. Wieniawski, Kaprys Prélude op. 10 nr 6, Antologia © Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu
Piotr Milewski, Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii w Poznaniu pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, 1977; 
H. Wieniawski, I Koncert skrzypcowy fis-moll op. 14, cz. I Allegro moderato, Antologia © Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu<< Powrót