Instrumenty polskich laureatów Międzynarodowych Konkursów Lutniczych
im. H. Wieniawskiego

W poniższej kolekcji prezentowane są skrzypce polskich lutników, które zostały nagrodzone na Międzynarodowych Konkursach Lutniczych im. H. Wieniawskiego. Spotkamy tu wyroby najlepszych polskich twórców, którzy przystąpili do konkursu, od najstarszych pokoleń urodzonych w początkach XX wieku, jak Franciszek Marduła z Zakopanego czy Mieczysław Bielański działający we Wrocławiu, po ich uczniów i dalsze pokolenia, którym potem przypadły w udziale lutnicze laury. Zgodnie z regulaminem konkursów nagrodzone skrzypce przechodzą na własność Kolekcji Instrumentów Lutniczych MKiDN zarządzanej przez ZPAL, służącej skrzypkom, w tym także kandydatom w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego. Te dwa konkursy – skrzypcowy i lutniczy – dzięki temu łączą się ze sobą ściśle poprzez instrumenty i grających na nich muzyków.