Nieznany

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Nieznany

Instrument: skrzypce

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 32 Chordofony złożone / 321 Lutnie / 321.3 Lutnie drzewcowe / 321.32 Lutnie szyjkowe / 321.322 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe / 321.322-71 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe pobudzane smyczkiem

Lutnik: nieznany

Rok budowy: II poł. XIX w.

Własność: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

Numer inwentarzowy: POSM/II/4-U/136

Proweniencja: darowizna osoby prywatnej dla szkoły muzycznej w latach 80. XX w.

Opis: płyta wierzchnia świerkowa, płyta spodnia dwuczęściowa jaworowa

Inskrypcje: na zewnątrz na boczku talii czarną farbą: E. Merlen / POSM/II/4-U/136

Materiały: świerk, jawor

Skrzypkowie: Piotr Pławner - I nagroda na X Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego, Poznań 1991; Wojciech Pławner, inni najlepsi uczniowie OSM w Łodzi

Karta katalogowa: na podstawie dokumentacji OSM w Łodzi

Piotr Pławner, Orkiestra symfoniczna Państwowej Filharmonii w Poznaniu pod dyrekcją Jerzego Katlewicza, 1991; H. Wieniawski, I Koncert skrzypcowy fis-moll op.14, cz I Allegro moderato, Antologia © Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu<< Powrót