Feliks Konstanty Pruszak

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Feliks Konstanty Pruszak

Instrument: skrzypce

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 32 Chordofony złożone / 321 Lutnie / 321.3 Lutnie drzewcowe / 321.32 Lutnie szyjkowe / 321.322 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe / 321.322-71 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe pobudzane smyczkiem

Lutnik: Feliks Konstanty Pruszak

Rok budowy: 1927

Miejscowość: Warszawa

Kraj: Polska

Własność: prywatna

Proweniencja: zakupione przez Tadeusza Wrońskiego u Feliksa Konstantego Pruszaka podczas nauki u Józefa Jarzębskiego, w posiadaniu Wrońskiego przez całe życie

Inskrypcje: kartka drukowana w ramce: Feliks Konstanty Pruszak / (312) Warszawa 19(27)

Skrzypkowie: Tadeusz Wroński; Krzysztof Jakowicz; Ewa Pyrek - wyróżnienie na X Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego, Poznań 1991<< Powrót