Nieznany

fot. Edward Zbigniew Zienkowski

Nieznany

Instrument: skrzypce

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 32 Chordofony złożone / 321 Lutnie / 321.3 Lutnie drzewcowe / 321.32 Lutnie szyjkowe / 321.322 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe / 321.322-71 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe pobudzane smyczkiem

Lutnik: nieznany

Własność: prywatna

Proweniencja: zakupione od romskiego muzyka za pośrednictwem prof. Stefana Hermana, użytkowane przez Edwarda Zienkowskiego od czasu studiów w Gdańsku, w czasie konkursu skrzypcowego im. H. Wieniawskiego, podczas studiów w Hanowerze i w orkiestrze Filharmoników Berlińskich, gdzie został pierwszym skrzypkiem (1979, egzamin do orkiestry zdawał na skrzypcach Marcina Czternastka)

Opis: instrument prawdopodobnie skompletowany z różnych innych instrumentów, bez kartki lutniczej, w momencie zakupu 7/8, potem szyjkę wydłużyła pracownia lutnicza w Berlinie

Skrzypkowie: Edward Zbigniew Zienkowski - VII nagroda i nagroda Radia i Telewizji na VI Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. WIeniawskiego, Poznań 1972

Edward Zbigniew Zienkowski, Jan Kulesza, 1972; H. Wieniawski, Polonez A-dur op.21, Antologia © Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu<< Powrót