Marcin Groblicz

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Marcin Groblicz

Instrument: skrzypce

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 32 Chordofony złożone / 321 Lutnie / 321.3 Lutnie drzewcowe / 321.32 Lutnie szyjkowe / 321.322 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe / 321.322-71 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe pobudzane smyczkiem

Lutnik: Marcin Groblicz

Rok budowy: ok. 1730

Miejscowość: Warszawa

Kraj: Polska

Własność: Kolekcja Instrumentów Lutniczych MKiDN, depozyt w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu od 1996 (nr inw. MNP Id 205)

Numer inwentarzowy: KIL-30, nr ewidencyjny MKiS Dz.XV-c-30

Proweniencja: przed I wojną światową w posiadaniu warszawskiego Konserwatorium Muzycznego; po II wojnie światowej w posiadaniu Zarządu Przemysłu Muzycznego, po naprawie przez Eugeniusza Gosiewskiego w 1954 sprzedane 02.12.1954 w sklepie Centrali Handlowej Przemysłu Muzycznego w Warszawie za sumę 13.100 zł Szkole Muzycznej Nr 2 im. F. Chopina w Warszawie; na zalecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki przekazane do Kolekcji Instrumentów Lutniczych w marcu 1961

Opis: płyta wierzchnia dwuczęściowa świerkowa; płyta spodnia jednoczęściowa z jaworu oczkowego; efy polskie z ostrymi języczkami; liczne uzupełnienia i naprawy; główka w kształcie głowy smoka (lwa?); otwory kołkowe dublowane; na całym instrumencie podwójna żyłka; lakier w tonacji złotobrązowej, oryginalny zachowany szczątkowo; korygowali: T. Panufnik, E. Gosiewski, J. Karoń; prezentowane na wystawie zorganizowanej przez Ośrodek Kultury Polskiej w Lipsku 1980/81

Inskrypcje: karteczki lutnicze: drukowana: Ad M. D. G. w Wárszáwie Marćin / Groblicz 173(?). Oretur pro eo quo- / cunque An: 5.. Pater noster Gr. / (Gr.[?].reparavit 1735); drukowana: (Reparavit) / THOMAS PANVFNIK / (Varsoviae) FECIT ANNO 19(41.) / (Autentyczne Marcina Groblicza, krakowianina (1600r.)odręczna: Gosiewski Eug. / naprawiał / Warszawa 1954; drukowana w ozdobnej ramce: Jan Karoń (nepos Laurentu) / (Korekta) / Varsaviae Anno 19(64-); na płycie spodniej między kartkami napisy ołówkiem: 2’4 ; 3’8 ; 4’8

Wymiary: dł. korpusu (wg płyty wierzchniej) 362 mm, szer. górą 175,5 mm, talia 119,8 mm, szer. dołem 208,8 mm, dł. całkowita bez guzika 608 mm, z guzikiem 614 mm

Materiały: świerk, jawor oczkowy

Karta katalogowa: na podstawie dokumentacji ZPAL; Z. Szulc, Słownik lutników polskich, Poznań 1953; Polska szkoła lutnicza: instrumenty Grobliczów i Dankwartów, cz. 1, pod red. P. Frankowskiego, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2016; A. Knast, Nowa atrybucja skrzypiec ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle badań nad polską szkołą lutniczą XVII i XVIII wieku, w: Zabytki muzyczne w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego: katalog, konteksty, album, pod red. R. Suchowiejko, Kraków 2016, s. 226<< Powrót