Georg Piegendorfer

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Georg Piegendorfer

Instrument: skrzypce

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 32 Chordofony złożone / 321 Lutnie / 321.3 Lutnie drzewcowe / 321.32 Lutnie szyjkowe / 321.322 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe / 321.322-71 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe pobudzane smyczkiem

Lutnik: Georg Piegendorfer

Rok budowy: 1898

Miejscowość: Augsburg

Kraj: Niemcy

Własność: Kolekcja Instrumentów Lutniczych MKiDN

Numer inwentarzowy: KIL-239

Proweniencja: zakupione 5.12.2000 od Jerzego Burbana z Wrocławia, który nabył je prywatnie w 1984 (w drodze wymiany za wiolonczelę)

Opis: płyta wierzchnia z drewna świerkowego, płyta spodnia z jaworu falistego, przypuszczalnie rumuńskiego

Inskrypcje: kartka lutnicza drukowana w ramce ozdobionej ornamentem liści dębu: Gg. Piegendorfer / fec. in Augsburg / (1898)

Materiały: świerk, jawor

Karta katalogowa: na podstawie dokumentacji ZPAL<< Powrót