Szkoła polska (Marcin Groblicz?)

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Szkoła polska (Marcin Groblicz?)

Instrument: skrzypce

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 32 Chordofony złożone / 321 Lutnie / 321.3 Lutnie drzewcowe / 321.32 Lutnie szyjkowe / 321.322 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe / 321.322-71 Skrzynkowe lutnie szyjkowe lub gitary szyjkowe pobudzane smyczkiem

Lutnik: nieznany / Marcin Groblicz?

Rok budowy: ok. poł. XVIII w.

Kraj: Polska

Własność: Kolekcja Instrumentów Lutniczych MKiDN, depozyt w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu (nr inw. MNP Id 204)

Numer inwentarzowy: KIL-40, nr ewidencyjny MKiS XVc-40

Proweniencja: do 1939 r. posiadał je Zdzisław Dziewulski z Warszawy; zakupione 23.11.1962 od Andrzeja Dziewulskiego z Warszawy; wg informacji lutnika A. Karolkowskiego niegdyś należały do ojca lutnika F. K. Pruszaka w Warszawie; Zdzisław Szulc przypisywał instrument Baltazarowi Dankwartowi I, Karol Stromenger – Marcinowi Grobliczowi starszemu

Opis: instrument posiada cechy polskiej szkoły lutniczej; płyta wierzchnia dwuczęściowa świerkowa, płyta spodnia jednoczęściowa z jaworu oczkowego; efy polskie z ostrymi języczkami; komora kołkowa zakończona główką lwa

Inskrypcje: brak kartki lutnika; wewnątrz kartki korektorów: odręczna? na lewym środkowym boczku: Feliks Konstanty Pruszak / Warszawa 1926 rep. 128; drukowana: Jan Karoń (nepos Laurentu) / (korekta) Varsaviae Anno 19(63); na belce basowej wypalony napis (data odręcznie): Jan Karoń Warszawa (1963); wewnątrz korpusu oznakowanie: KIL-40; na guziku wypalone: KIL

Wymiary: dł. korpusu 355 mm, szer. górą 161,6 mm, talia 106,2 mm, szer. dołem 194,5 mm, dł. całkowita 605 mm

Materiały: świerk, jawor oczkowy

Skrzypkowie: Stanisław Barcewicz, Ignacy Weisenberg, Stanisław Kawalla

Karta katalogowa: na podstawie dokumentacji ZPAL; K. Stromenger, Skrzypce polskie, „Arkady” 1935 nr 8, s. 470-473; Z. Szulc, Słownik lutników polskich, Poznań 1953; Polska szkoła lutnicza: instrumenty Grobliczów i Dankwartów, cz. 1, pod red. P. Frankowskiego, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2016; A. Knast, Nowa atrybucja skrzypiec ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle badań nad polską szkołą lutniczą XVII i XVIII wieku, w: Zabytki muzyczne w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego: katalog, konteksty, album, pod red. R. Suchowiejko, Kraków 2016, s. 226<< Powrót